Möte 2024-02-07

Socialnämnden
 • § 1

  Information om planerade upphandlingar och avtalsförlängningar

 • § 2

  Information om Samordnad familjeplan (SFP)

 • § 3

  Etisk policy för förtroendevalda i Ekerö kommun

 • § 4

  Information om byte av leverantör för trygghetslarm i ordinärt boende

 • § 5

  Fördelningsprinciper för statsbidrag inom socialnämndens område

 • § 6

  Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2023

 • § 7

  Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2024

 • § 8

  Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer, socialnämnden 2023

 • § 9

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 10

  Anmälningar för kännedom

 • § 11

  Socialchefen informerar

 • § 12

  Socialnämndens ordförande informerar

 • § 13

  Individutskottets ordförande informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.