Möte 2018-10-03

Socialnämnden
18:00 - 20:00 Debatten