Möte 2018-12-05

Socialnämnden
08:15 - 10:00 Debatten