Möte 2018-12-05

Socialnämnden
08:00 - 08:15 Debatten