Möte 2018-11-07

Socialnämnden
18:15 - 20:00 Debatten