Möte 2018-12-17

Socialnämnden
18:00 - 18:50 Debatten