Möte 2013-12-10

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts