Möte 2014-12-02

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts