Möte 2014-10-14

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts