Möte 2019-01-22

Kommunstyrelsen
 •   1

  Information om kommunstyrelseförvaltningen

 •   2

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande , 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

 •   3

  Val av ledamöter och ordförande till Arvodesutskott 2019-2022

 •   4

  Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till Näringslivsrådet 2019-2022

 •   5

  Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022

 •   6

  Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till Kommunala pensionärsrådet 2019-2022

 •   7

  Nominering till Länsstyrelsen av ombud enligt begravningsförordningen 2019-2022

 •   8

  Val av borgerliga begravningsförrättare 2019-2022

 •   9

  Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2019-2022

 •   10

  Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 2019-2022

 •   11

  Val av ombud och ersättare till AB Vårljus bolagsstämma 2019-2022

 •   12

  Val av ombud och ersättare till Mälarens Vattenvårdsförbunds årsstämma 2019-2022

 •   13

  Ordning för inkallande av ersättare till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.