•   1

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018

 •   2

  Val av ledamöter och ordförande till Arvodesutskottet 2015-2018

 •   3

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Näringslivsrådet 2015-2018

 •   4

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Kommunala Handikapprådet 2015-2018

 •   5

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Kommunala Pensionärsrådet 2015-2018

 •   6

  Nominering till Länsstyrelsen av ombud enligt begravningsförordningen 2015-2018

 •   7

  Val av borgerliga begravningsförrättare 2015-2018

 •   8

  Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet 2015-2018

 •   9

  Val av ombud till Stockholms läns civilförsvarsförbund 2015-2018

 •   10

  Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2015-2018

 •   11

  Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 2015-2018

 •   12

  Val av representanter till Närpolisrådet 2015-2018

 •   13

  Val av ombud och ersättare till AB Vårljus bolagsstämma 2015-2018

 •   14

  Val av representanter och ersättare till samråd med SL 2015-2018

 •   15

  Val av ledamöter, ersättare och ordförande till ESSAM-samarbetsgrupp 2015-2018

 •   16

  Val av ombud och ersättare till Mälarens Vattenvårdsförbunds årsstämma 2015-2018

 •   17

  Ordning för inkallande av ersättare till Kommunstyrelsens arbetsutskott

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  För kännedom

 • § 1

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018

 • § 2

  Val av ledamöter och ordförande till Arvodesutskottet 2015-2018

 • § 3

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Näringslivsrådet 2015-2018

 • § 4

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Kommunala Handikapprådet 2015-2018

 • § 5

  Val av ledamöter, ordförande, vice ordförande och ledamöter från intresseorganisationer till Kommunala Pensionärsrådet 2015-2018

 • § 6

  Nominering till Länsstyrelsen av ombud enligt begravningsförordningen 2015-2018

 • § 7

  Val av borgerliga begravningsförrättare 2015-2018

 • § 8

  Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet 2015-2018

 • § 9

  Val av ombud till Stockholms läns civilförsvarsförbund 2015-2018

 • § 10

  Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2015-2018

 • § 11

  Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 2015-2018

 • § 12

  Val av representanter till Närpolisrådet 2015-2018

 • § 13

  Val av ombud och ersättare till AB Vårljus bolagsstämma 2015-2018

 • § 14

  Val av representanter och ersättare till samråd med SL 2015-2018

 • § 15

  Val av ledamöter, ersättare och ordförande till ESSAM-samarbetsgrupp 2015-2018

 • § 16

  Val av ombud och ersättare till Mälarens Vattenvårdsförbunds årsstämma 2015-2018

 • § 17

  Ordning för inkallande av ersättare till Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • § 18

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 19

  För kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.