Möte 2013-09-17

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts