Möte 2013-05-07

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts