•   1

  Entledigande och val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott och krisledningsnämnden 2023-06-20 -2026-12-31

 •   2

  Entledigande och val av 1:e vice och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2023-06-20 -2026-12-31

 •   3

  Entledigande och val av 1:e vice och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetsutskott 2023-06-20 -2026-12-31

 •   4

  Entledigande och val av ordförande och vice ordförande till arvodesberedningen 2023-06-20 - 2026-12-31

 •   5

  Entledigande och val av ordförande till kommunala pensionärsrådet 2023-06-20 - 2026-12-31

 •   6

  Entledigande och val av vice ordförande till näringslivsrådet 2023-06-20 - 2026-12-31

 •   7

  Informationsärende - Angående ett Letter of intent till kommunen Melitopol i Ukraina

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.