Möte 2013-10-10

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts