Möte 2018-09-18

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - Debatten