Möte 2018-11-14

Barn- och utbildningsnämnden
18:00 - Debatten