Möte 2018-11-14

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - Debatten