Möte 2019-11-19

Barn- och utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten