Möte 2019-11-19

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten