Möte 2018-09-25

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - Debatten