Möte 2019-04-24

Barn- o utbildningsnämnden
20:10 - 21:45 Tappströmsskolan