Möte 2019-04-24

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten