Möte 2018-03-15

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:15 Debatten