Möte 2019-02-05

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten