Möte 2019-02-05

Barn- o utbildningsnämnden
18:45 - 20:55 Debatten