Möte 2019-03-12

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:15 Debatten