Möte 2019-10-07

Barn- och utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten