Möte 2018-12-04

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - Debatten