Möte 2019-12-17

Barn- och utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten