•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Budgetuppföljning per maj 2015

 •   5

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   6

  Anmälan delegationer

 •   7

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   8

  Yttrande över program för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kungsberga 10:27

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Färentuna Prästgård 1:4

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus) på fastigheten Troxhammar 5:8

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Ölsta 5:77

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Adelsö-Sättra 3:61

 •   14

  Bygglov och startbesked i efterhand för uppförande av plank/skärmvägg på fastigheten Älvnäs 1:244

 •   15

  Strandskyddsdispens och bygglov och startbesked i efterhand för nybyggnad av stödmur på fastigheten Älvnäs 1:135 och Älvnäs 1:1

 •   16

  Förlängning av tidsbegränsat bygglov och startbesked för ändrad användning från kontor/verkstad till förskola på fastigheten Närlunda 6:3

 •   17

  Rivningslov och bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sånga-Nibbla 2:20

 •   18

  Bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning av enbostadshus till boende för flyktingbarn (HVB) på fastigheten Lisselby 1:17

 •   19

  Strandskyddsdispens och bygglov för parkeringsplats vid Stockby badplats på fastigheten Stockby 4:68

 •   20

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten TRÄKVISTA 1:139

 •   21

  Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Träkvista 1:504

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Träkvista 4:204

 •   23

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Troxhammar 8:1

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:7

 •   25

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och växthus) på fastigheten Lovö-Edeby 4:8

 •   26

  Bygglov för till- och ombyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten Närlunda 41:92

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.