•   1

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten SKÅ-BERGA 2:17

 •   2

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten HOGSTA 4:20,

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av en lokal för lager och montering på fastigheten Munsö-Söderby 4:33

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Gredby 5:3

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av ridhus och nybyggnad av carport, samt ändrad användning av magasin till kontor på fastigheten Lovö-Söderby 3:1

 •   6

  Rivningslov för befintlig carport/förråd samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten EKEBYHOV 1:100

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten EKEBYHOV 3:10

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.