•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Verksamhetsredovisning per augusti 2017

 •   6

  Byggnadsnämndens taxa 2018

 •   7

  Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

 •   8

  Anmälan delegationer

 •   9

  Rapporter

 •   10

  Yttrande över Ny översiktsplan för Ekerö kommun § 137 KS,( till år 2030 med sikte på 2050)

 •   11

  Remiss över detaljplan för Träkvista 27:1 m fl (Träkvista torg) Samråd 2017-06-01

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Munsö-Söderby 4:111

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 4:26

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Munsö-Söderby 4:33

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad ett enbostadshus på fastigheten Husby 7:11

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten MUNSÖ PRÄSTGÅRD 3:1, Lilla Norrby 16,

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten HOVGÅRDEN 3:5

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten HOVGÅRDEN 3:5

 •   19

  Förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten SÖDERBERGA 1:93, BYGGMÄSTARENS VÄG 14

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 2:16, RÖNNEBOVÄGEN 9

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten HALLSTA 1:109, HALLSTAVÄGEN 31

 •   22

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten MUNSÖ-EKEBY 4:59, BORRVÄGEN 10

 •   23

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage) på fastigheten KUNGSBERGA 6:62, Harholmsvägen 86

 •   24

  Anmälan om byggnader i dåligt skick, på fastigheten KUNGSBERGA 13:6

 •   25

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage) på fastigheten ÖLSTA 4:50, Karlskärs trädgårdsväg 20

 •   26

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten KUNGSBERGA 3:43, MYRUDDSVÄGEN 21

 •   27

  Bygglov i efterhand för uppförande av plank på fastigheten STOCKBY 1:340, KVARTSSTIGEN 20

 •   28

  Strandskyddsdispens för anläggande av starkströmskabel på fastigheterna NÄRLUNDA 8:1 och TROXHAMMAR 1:2,

 •   29

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad ( garage) på fastigheten TRÄKVISTA 4:232, Jungfrusundsvägen 55B

 •   30

  Strandskyddsdispens för anläggande av brygga i efterhand på fastigheten TOFTA 2:38, GRANHOLMSSTIGEN 9

 •   31

  Bygglov i efterhand för utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten KAGGEHOLM 8:41, Fröjs väg 8

 •   32

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/carport och förrådsdel) på fastigheten ELDGARNSÖ 3:4, ELDGARNSÖ 4

 •   33

  Bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader och stödmur på fastigheten EKEBYHOV 3:10

 •   34

  Rivningslov samt bygglov (demontering/återuppförande) av komplementbyggnad som avses bli enbostadshus på fastigheten DROTTNINGHOLM 1:32

 •   35

  Bygglov och startbesked för nybyggnad av teknikbod och mobiltorn (42 m) på fastigheten EKERÖ-VÄSBY 1:1

 •   36

  Bygglov och startbesked för utvändig fasadändring av sammanbyggt parhus (inglasning av uterum) på fastigheten EKEBYHOV 1:509

 •   37

  Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten SKÅ-VÄSBY 4:3

 •   38

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten DROTTNINGHOLM 1:56, GUSTAV III:S VÄG 51

 •   39

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Troxhammar 8:46

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.