•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Budgetuppföljning per maj

 •   6

  Anmälan delegationer

 •   7

  Rapporter

 •   8

  Yttrande över LIS-utredning, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (PLAN2010

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ölsta 5:77

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten VÄNTHOLMEN 4:125

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ölsta 3:29

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 3:6,

 •   13

  Strandskyddsdispens i ärende om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:154

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:154

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten MÄLBY 3:69, Gladhamnsvägen 50

 •   16

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten SJÖÄNGEN 1:23

 •   17

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten SJÖÄNGEN 1:28

 •   18

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten SJÖÄNGEN 1:29

 •   19

  Anmälan om installation av eldstad i efterhand på fastigheten Sånga-Nibbla 2:33

 •   20

  Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten RASTA 68:1, Lönnviksvägen 50

 •   21

  Bygglov för uppsättande av plank på fastigheten EKERÖ-VÄSBY 43:239, Ängskornsvägen 12

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten NYCKELBY 4:38

 •   23

  Tillsyn enligt Miljöbalken (Anmälan om olovlig byggnation på annans mark på fastigheten Träkvista 3:99), Träkvista 3:230

 •   24

  Strandskyddsdispens inom ärende om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnnad (växthus) på fastigheten KUNGSBERGA 7:14, Ringnäsvägen 22

 •   25

  Anmälan om olovliga markarbeten på fastigheten Stockby 1:15, Klevbergsvägen 8A

 •   26

  Anmälan om olovliga markarbeten på fastigheten Stockby 1:15, Klevbergsvägen 8A

 •   27

  Strandskyddsdispens, bygglov samt startbesked för nybyggnad (ersättning) av sjöbod på del av fastigheten Husby 4:4

 •   28

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fristående generationsbostad på fastigheten MUNSÖ-SÖDERBY 4:128, Draknäsvägen 39

 •   29

  Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på fastigheten EKEBYHOV 1:64

 •   30

  Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på fastigheten EKEBYHOV 1:116

 •   31

  Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten EKEBYHOV 1:596

 •   32

  Marklov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på fastigheten EKEBYHOV 1:595

 •   33

  Strandskyddsdispens och bygglov och startbesked för nybyggnad av bastu på fastigheten Lindby 1:27

 •   34

  Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten SÅNGA-SUNDBY 3:11, Plogvägen 26

 •   35

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av vårdboende till bostäder och kontor, samt bygglov för parkeringsplatser på fastigheten HÖGBY 4:26, Färingsöhemmet

 •   36

  Bygglov för nybyggnad av två förråd på fastigheten HÖGBY 6:1, Färentuna skola

 •   37

  Bygglov för väderskydd (skärmtak över sopbehållare) på fastigheten HÖGBY 6:1, Färentuna skola

 •   38

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten LISSELBY 1:17, STUGVÄGEN 18

 •   39

  Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten HOGSTA 4:3, LAMBARUDD 11

 •   40

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Menhammar 1:2

 •   41

  Bygglov och startbesked för utvändig ändring av verksamhetslokal på fastigheten TAPPSUND 1:57, Fredrikstrandsvägen 2A

 •   42

  Strandskyddsdispens för renovering och utökning av befintlig brygga på fastigheten Älvnäs 1:22

 •   43

  Anmälan ( Attefall) för nybyggnad av komplementhus på fastigheten Närlunda 59:55

 •   44

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten TÖRNBY 7:1, STENHAMRAVÄGEN 73

 •   45

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Mörby 1:15

 •   46

  Ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten HELGÖ-BONA 3:5, Sten Banérs väg 7

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.