•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Budgetuppföljning per september

 •   5

  Statistik från Ekerö Direkt per september

 •   6

  Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2016

 •   7

  Uppdrag om upprättande av en tillsynsplan för ärenden inom plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken m fl

 •   8

  Anmälan delegationer

 •   9

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   10

  Remiss - Ansökan om dispens från terrängkörningslagen 523-32835-2015

 •   11

  Detaljplan för del av Träkvista 4:191 m fl (Södra Skomakartorp)

 •   12

  Detaljplan för del av fastigheten Lunda 1:1

 •   13

  Ändring av detaljplan för Jäsängen/Lundaberget

 •   14

  Yttrande över detaljplan för Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen)

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gredby 5:3

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Munsö-Söderby 4:6

 •   17

  Bygglov för uppförande av plank på fastigheten Träkvista 4:168

 •   18

  Anmälan om uppfört stugområde utan bygglov och strandskyddsdispens på fastigheten Ekebyhov 3:1

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stenby 5:9

 •   20

  Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (utebox för hästar) på fastigheten Sockarby 5:8, Attefall

 •   21

  Bygglov för utvändig ändring (ommålning av fasad) samt bygglov i efterhand för utvändig ändring (byte av taktäckningsmaterial) av enbostadshus på fastigheten Ekebyhov 1:265

 •   22

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Älvnäs GA:18

 •   23

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kungsberga 10:31

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av kontorshus/verksamhetslokal, utvändig ändring samt ombyggnad av befintligt kontorshus på fastigheten Närlunda 59:9

 •   25

  Tidsbegränsat bygglov för pelletsanläggning på fastigheten Ekebyhov 1:508

 •   26

  Bygglov för basstation (mast) samt två tillhörande teknikbodar på fastigheten Skå-berga 1:12

 •   27

  Anmälan om åtgärder eventuellt utan bygglov och strandskyddsdispens på fastigheten Sånga-Nibbla 5:22

 •   28

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kungsberga 31:1

 •   29

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mörby 1:2

 •   30

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skå-Väsby 1:4

 •   31

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Troxhammar 1:5

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.