•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Verksamhetsredovisning per augusti

 •   6

  Byggnadsnämnden - Förslag till driftsbudget 2016 med inriktning 2017-2018

 •   7

  Byggnadsnämndens taxa 2016

 •   8

  Anmälan delegationer

 •   9

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   10

  Yttrande gällande utställning av reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter (KS14/314)

 •   11

  Yttrande över detaljplan gällande Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6

 •   12

  Förhandsbesked för ett enbostadshus (ersättning av fritidshus) på fastigheten Munsö-Söderby 4:63

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus) och ett garage på fastigheten Kungsberga 6:62

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättningshus) på fastigheten Sjöängen 1:37

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus/torp) på fastigheten Lindby 1:7

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kungsberga 10:8

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kungsberga 8:18

 •   18

  Anmälan om nybyggnad av komplementhus (förråd) på fastigheten STOCKBY 2:112, Attefall

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hallsta 1:121

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stenby 5:9

 •   21

  Bygglov i efterhand för stödmur samt marklov i efterhand för markuppfyllnad på fastigeheten Skå-Eneby 3:36

 •   22

  Anmälan om uppförande av sjöbod med loft på fastigheten KUNGSHATT 1: 62

 •   23

  Anmälan om olovlig byggnation på fastigheten KUNGSBERGA 12:56, STJÄRTNÄSVÄGEN 45

 •   24

  Bygglov för ändrad användning av garage på fastigheten Träkvista 2:126

 •   25

  Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (ny entré) samt rivninglov för rivning av befintlig entré på fastigheten Närlunda 58:39

 •   26

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens på fastigheten Stav 6:19

 •   27

  Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad samt anmälan för ändring av bärande konstruktion av kursgård på fastigheten Ekerö-Sundby 1:3

 •   28

  Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Troxhammar 8:1

 •   29

  Bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation på fastigheten Ekebyhov 3:1

 •   30

  Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningsanmälan för rivning av 2 st befintliga kontorshus på fastigheten Skå-Eneby 1:34

 •   31

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Kungshatt 1:65

 •   32

  Redovisning av byggnadsnämndens enkät 2015

 •   33

  Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Hillesskär 1:1

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.