•   1

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett ridhuslagerhall på fastigheten Nyckelby 426

 •   2

  Strandskyddsdispens för muddring av kanalen på fastigheterna Tappström 11 och Malmvik 11

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hovgården 35

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 146, norra tomten

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Adelsö- Sättra 325

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stenstorp 111

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten MUNSÖ-EKEBY 459, BORRVÄGEN 10

 •   8

  Anmälan om Attefall för nybyggnad av komplementbostadshus på fastigheten Asknäs 1305

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av plank kring multiarena på fastigheten Närlunda 241

 •   10

  Bygglov för tillbyggnad av befintlig stödmur intill skolbyggnad (Träkvista skola) på fastigheten Ekerö-Väsby 461

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.