•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Budgetuppföljning per maj

 •   6

  Bostadsanpassningsåtgärder - ny lagstiftning från 1 juli 2018

 •   7

  Ändringar i byggnadsnämndens delegationsordning

 •   8

  Behörighet att ge tillstånd till överföring av trafikföreskrifter till Transportstyrelsen

 •   9

  Anmälan delegationer

 •   10

  Rapporter

 •   11

  Beslutdomar från överprövande instanser

 •   12

  Yttrande över förslag till energistrategi för Ekerö kommun

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett ridhuslagerhall på fastigheten Nyckelby 426

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Nyckelby 426

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt fritidshus) på fastigheten Sånga-Nibbla 512

 •   16

  Förhandsbesked för närvärmeanläggning på fastigheten Ekebyhov 1394

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stenby 1119

 •   18

  Strandskyddsdispens för ersättning av brygga på fastigheten Älvnäs 1130

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten MUNSÖ-EKEBY 459, BORRVÄGEN 10

 •   20

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Hogsta 413

 •   21

  Lokaliseringsprövning och bygglov för nybyggnad av personalbostad på fastigheten Hogsta 420

 •   22

  Strandskyddsdispens och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Asknäs 139 på ön Kanan

 •   23

  Tillsyn- Föreläggande om rättelse enligt miljöbalken på fastigheterna VÄNTHOLMEN S3 samt VÄNTHOLMEN 411

 •   24

  Tillsyn - påföra byggsanktionsavgift för olovligt uppsatta skyltar, varav 2 st vid Ica och 1 st Kappahl, på fastigheten Tappsund 163

 •   25

  Bygglov för lek och aktivitetsyta samt parkering på fastigheten Ekebyhov 1508

 •   26

  Strandskyddsdispens för utbyggnad av altan till restaurang på fastigheten Björkö 51

 •   27

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (huvudbyggnad för verksamheten) på fastigheten HOGSTA 420

 •   28

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kungsberga 915

 •   29

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 146, södra tomten

 •   30

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hilleshögby 648

 •   31

  Strandskyddsdispens och bygglov för förrådbasturelax på fastigheten Skå-Eneby s1

 •   32

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garagecarportförråd) på fastigheten Skå-Eneby 156

 •   33

  Bygglov för parkeringsplatser för bilvård fastigheten Tappsund 163, Hus 8

 •   34

  Lokaliseringsprövning inom ärende om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (ersättning av brandskadad byggnad) på fastigheten Rörby 12

 •   35

  Lokaliseringsprövning inom ärende om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (ersättning av brandskadad byggnad) på fastigheten Rörby 13

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.