•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Budgetuppföljning per oktober

 •   5

  Statistik från Ekerö Direkt per oktober

 •   6

  Tillsynsplan för byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken m fl lagrum

 •   7

  Anmälan delegationer

 •   8

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   9

  Förfrågan om bygglovsplikt för vissa åtgärder på fastigheten Lovö-Edeby 4:1m fl (Förbifart Stockholm)

 •   10

  Remiss: Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 825, Ekerö kommun, Ärende 2581-35146-2015

 •   11

  Redovisning av detaljplaner

 •   12

  Detaljplan för Kaggeholm 7:1 m fl (Helgö etapp 2)

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Ölsta 4:50

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten LISSELBY 1:48

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten LISSELBY 1:47

 •   16

  Strandskyddsdispens inom ärende om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten KUNGSBERGA 3:21

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Törnby 7:1

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gredby 5:3

 •   19

  Strandskyddsdispens, lokaliseringsprövning samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus, (ersättning) på fastigheten Adelsö-Sättra 3:4

 •   20

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (förråd) på fastigheten Ölsta 1:23

 •   21

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus (ersättning) på fastigheten VÄNTHOLMEN 4:25, Storhagsvägen 21A

 •   22

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) på fastigheten Hillesskär 1:1

 •   23

  Ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Skå-Eneby 2:18

 •   24

  Marklov i efterhand för markuppfyllnad på fastigheten KAGGEHOLM 8:2

 •   25

  Bygglov för anläggande av mur på fastigheten Stockby 1:331 (samt Stockby 1:332)

 •   26

  Lokaliseringsprövning och bygglov för nybyggnad av ridhus på fastigheten Lovö-Edeby 4:1

 •   27

  Anmälan i efterhand om installation av oljeavskiljare på fastigheten Mörby 1:106

 •   28

  Anmälan om verksamhet som kräver bygglovplikt, fastigheten Stockby 4:7

 •   29

  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga på fastigheten Närlunda 58:4

 •   30

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (glasveranda, takterrass, balkong) samt utvändig ändring på fastigheten Drottningholm 1:56

 •   31

  Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad samt anmälan för ändring av bärande konstruktion av kursgård på fastigheten Ekerö-Sundby 1:3

 •   32

  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheten Drottningholm 1:8, Brf Minerva Lgh nr 6

 •   33

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten EKEBYHOV 3:1

 •   34

  Bygglov för anläggande av 3 st utomhusbanor för tennis, bilparkering samt plank på fastigheten EKEBYHOV 1:1, Björkuddsvägen

 •   35

  Bygglov för nybyggnad av mast samt 3 st teknikbodar på fastigheten Kungsberga 31:1

 •   36

  Bygglov för nybyggnad av grill/restaurang på fastigheten Troxhammar 8:47

 •   37

  Tidsbegränsat bygglov för pelletsanläggning på fastigheten Ekebyhov 1:508

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.