Möte 2018-05-03

Tekniska nämnden
18:10 - 18:30 Debatten