Möte 2019-06-13

Tekniska nämnden
18:00 - 19:45 Debatten