Möte 2019-06-13

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten