Möte 2018-06-11

Tekniska nämnden
18:10 - 18:30 Debatten