Möte 2019-05-02

Tekniska nämnden
18:00 - 19:15 Debatten