Möte 2019-05-02

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten