Möte 2018-12-06

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten