Möte 2019-11-07

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten