Möte 2019-09-12

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten