Möte 2019-01-24

Tekniska nämnden
18:05 - 20:35 Debatten