Möte 2019-01-24

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten