Möte 2019-10-03

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten