Möte 2018-11-08

Tekniska nämnden
18:00 - 18:18 Debatten