Möte 2018-10-04

Tekniska nämnden
18:00 - 19:15 Debatten