Möte 2013-12-04

Kommunala pensionärsrådet
00:00 - Plats har inte angetts