Möte 2015-09-30

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten