•   1

  Mötets öppnande/Välkommen//Närvaro

 •   2

  Inbjudna förtroendevalda

 •   3

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   4

  Ordförande informerar

 •   5

  Information från pensionärsorganisationer

 •   6

  Information från politiken

 •   7

  Statistik – lediga platser äldreboende

 •   8

  För kännedom

 •   9

  Kommande möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.