•   1

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   2

  Information från pensionärsorganisationerna

 •   3

  Information från politiken

 •   4

  Statistik äldreboende – antal i väntan på plats m.m.

 •   5

  Kommande möte, fredag 3 december 2021

 •   6

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.