•   1

  Föregående mötes protokoll

 •   2

  Socialnämndens ordförande informerar

 •   3

  Information om lokalhyra

 •   4

  Information om ny verksamhetsplan för Socialnämnden

 •   5

  Information om Ekgården

 •   6

  Träkvista torg - lägesinformation

 •   7

  Platser i särskilt boende - lägesinformation

 •   8

  Information om ny webbsida

 •   9

  PRO Färingsö - Presentation av undersökning av vårdcentraler i Stockholms län

 •   10

  Gång- och cykelväg - lägesinformation

 •   11

  Information om arbetsformer för Kommunala pensionärsrådet

 •   12

  Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar

 •   13

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.